ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ32 -32

0,15 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ32 -32

Περιγραφή

Ο σύνδεσμος φις Φ32 – 32 συνδέει σωλήνες ποτίσματος Φ32mm.