ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Σε αυτό το πλαίσιο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον:

– Το προϊόν που πρόκειται να επιστραφεί πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο παραστατικό αγοράς, ήτοι την σχετική απόδειξη ή τιμολόγιο.

– Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, όπως ακριβώς παραλήφθηκε από τον πελάτη.

– Οποιαδήποτε λογότυπα, διακριτικά, ταμπέλες ή αυτοκόλλητα που υπάρχουν επάνω στο προϊόν δεν έχουν αφαιρεθεί.

– Αν υπάρχει αυτοκόλλητο ασφαλείας, δεν θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί.

– Προϊόντα τα οποία έχουν κοπεί, δεν επιστρέφονται π.χ. καλώδια, λάστιχα ποτίσματος, λεντοταινίες.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της εταιρείας μας, δεν καλύπτονται από την Εταιρεία μας και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη και η παράδοση τον προϊόντων θα πρέπει να γίνεται στην έδρα της εταιρείας μας, επί της οδού Αθηνάς αρ. 39 – Τ.Κ. 105 54 στο κέντρο της Αθήνας.

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία μας , καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρεία μας είτε στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 210-3217110 είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected].

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος πωλήθηκαν προϊόντα ελαττωματικά ή απεστάλησαν, εκ παραδρομής, κατά τη λήψη της παραγγελίας ή κατά την τιμολόγηση ή κατά την μεταφορά τους στην εταιρεία ταχυμεταφοράς, άλλα προϊόντα από τα παραγγελθέντα τότε η Εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα παραπάνω προϊόντα, αναλαμβάνοντας το κόστος μεταφοράς με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν αποστείλει το προϊόν με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς τότε το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον ίδιο και η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει το δέμα η Εταιρεία μας.

Πριν από κάθε επιστροφή επιβάλλεται να προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρεία μας είτε στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 210-3217110 είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected], προκειμένου να διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα του προϊόντος ή το λάθος της αποστολής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

Η επιστροφή του ποσού από τυχόν επιστραφέν προϊόν θα ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από την Εταιρεία μας. Οι τρόποι επιστροφής εκάστου χρηματικού ποσού είναι ανάλογοι με τον τρόπο πληρωμής της εκάστοτε παραγγελίας.

Στην περίπτωση που έγινε πληρωμή της παραγγελίας με χρεωστική κάρτα πριν την υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος, η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και την επιστροφή των χρημάτων στην κάρτα σας.

Στην περίπτωση που έγινε πληρωμή της παραγγελίας μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η Εταιρία μας θα καταθέσει τα αναλογούντα χρήματα της επιστροφής εκάστου προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο πελάτης. Τα έξοδα συναλλαγής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Στην περίπτωση που έγινε πληρωμή της παραγγελίας μέσω Αντικαταβολής στη συνεργαζόμενη με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εταιρεία ταχυμεταφορών, η Εταιρία μας θα καταθέσει τα αναλογούντα χρήματα της επιστροφής εκάστου προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο πελάτης. Τα έξοδα συναλλαγής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Στην περίπτωση παραγγελίας που παραλήφθηκε από το κατάστημά μας και πληρώθηκε με μετρητά κατά την παραλαβή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με μετρητά στο φυσικό κατάστημά μας.

ΑΚΥΡΩΣΗ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση ή Τροποποίηση της παραγγελίας δύναται να γίνει, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της παραγγελίας σας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των εμπορευμάτων και αυτά βρίσκονται ακόμα στο κατάστημα μας. Αν έχετε λάβει το μύνημα (email) Ολοκλήρωσης-Αποστολής της παραγγελίας σας, σημαίνει ότι η παραγγελία σας δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια μας, αλλά έχει παραδοθεί στην συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών, ώστε να σας τα παραδώσει, σύμφωνα με την παραγγελία, που υποβάλλατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Για να ακυρώσετε ή τροποποιήσετε άμεσα την παραγγελία σας, υπό την προϋπόθεση να μην έχει ήδη αποσταλεί , μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας είτε στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 210-3217110 είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected] και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μας θα αναλάβει άμεσα την ακύρωση ή τροποποίησή της.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και παραδοθεί στην εταιρεία μεταφορών για να αποσταλεί στον προορισμό της επιλογής σας, δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε ακύρωση ή τροποποίηση αυτής. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παραλάβει την παραγγελία και στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.