ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ6

0,03 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ6

Περιγραφή

Ο σύνδεσμος Φ6 χρησιμοποιείται για σύνδεση σε δυο σωληνάκια Φ6mm.